ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “SAFEBEEP”

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ πριν προχωρήσετε

SafeBeep Προειδοποίηση Ατυχημάτων και Σύστημα Παρακολούθησης

Το "SafeBeep" είναι ένα λογισμικό για κινητές συσκευές που αναπτύχθηκε, ανήκει και παρέχεται άμεσα σε εσάς από την εταιρεία "Innovative Applications Α.Ε.", μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, με αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ) 132 846 001 000, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Λ. Κηφισίας αρ. 342 & Πίνδου αρ. 58, στο Χαλάνδρι Αττικής, στην Ελλάδα, (καθένα εκ των οποίων (του λογισμικού ή της εταιρείας) στο εξής, ανάλογα με την περίπτωση, θα αναφέρεται ως "SafeBeep"), το οποίο μετατρέπει οποιαδήποτε Android και iOS smartphone συσκευή σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο πολυεπίπεδο συναγερμό και σύστημα εντοπισμού, που ενεργοποιείται έναντι ατυχημάτων και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

Το SafeBeep είναι ιδανικό για άτομα που θέλουν να προστατεύσουν τους αγαπημένους τους και να ενημερωθούν εάν εκείνοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εφαρμογή θα εγκαθίσταται στις συσκευές smartphones των αποκαλούμενων "Προστατευομένων μελών" και τις συνδέει με τoν/τους ορισμένο/ους «Προστάτη/ες Μελών». Λειτουργεί σαν μια καθημερινή υπηρεσία που “τρέχει αθόρυβα” στο λειτουργικό σύστημα του smartphone και ενεργοποιείται μόνο όταν προκύπτει λόγος για ενεργοποίηση κάποιου συναγερμού . Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που υποστηρίζονται από το SafeBeep καθώς και οι συσκευές που είναι συμβατές με αυτό, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.safebeep.gr.

Το SAFEBEEP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΆ Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.


Ειδικοί Όροι υπηρεσίας


Αποδοχή των όρων υπηρεσίας

Με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων και τη χρήση του λογισμικού SafeBeep, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας με την “Innovative Applications Α.Ε.” για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη SafeBeep Εφαρμογή.

Με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων και τη χρήση του λογισμικού SafeBeep (εφεξής καλούμενη ως "η Υπηρεσία"), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης (η "Συμφωνία") καθώς και στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στο παρόν καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SafeBeep.

Με τη ρητή σας επιβεβαίωση ότι το SafeBeep διαχειρίζεται το GPS της συσκευής σας (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Innovative Applications Α.Ε. θα διαχειρίζεται το GPS της συσκευής σας προς το σκοπό της κοινής χρήσης και αποκάλυψης της τοποθεσίας σας με την “οικογένειά” σας σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε "συμβάντος".

Με την επιβεβαίωση της σύνδεσής σας μέσω διαδικτύου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή λογισμικού και υπηρεσιών.


Προδιαγραφές της Υπηρεσίας

Το SafeBeep δεν είναι ένα λογισμικό εντοπισμού μέσω GPS. Δεν επιτρέπει συγκεκαλυμμένη παρακολούθηση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για να παρακολουθείτε ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ή να παρακολουθείτε ένα αντικείμενο, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, όπου τέτοια χρήση είναι παράνομη. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι σκοπούμενη από εσάς χρήση του λογισμικού εντοπισμού GPS δεν παραβιάζει τους τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους.

Το λογισμικό της SafeBeep που εγκαθίσταται σε ένα κινητό τηλέφωνο προορίζεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με απεριόριστη χρήση δεδομένων μέσω κινητού. Σας προειδοποιούμε ότι ενδέχεται να προκύψουν σημαντικές χρεώσεις δεδομένων, εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας χωρίς το αντίστοιχο πρόγραμμα απεριόριστης χρήσης δεδομένων μέσω κινητού. Σε καμία περίπτωση η SafeBeep δε θα ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις που θα τιμολογούνται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την αξιοπιστία των αισθητήρων συναγερμού και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, σωματική βλάβη ή θάνατο που η τυχόν διακοπή υπηρεσίας ή απώλεια δεδομένων μπορεί να σας προκαλέσει.

Το SafeBeep ΔΕΝ είναι και ΔΕΝ πρέπει να θεωρηθεί ως μια συσκευή διάσωσης, ΟΥΤΕ υποκαθιστά ή αντικαθιστά κρατικές, δημοτικές, δημόσιες αρχές, όπως η αστυνομία, πυροσβεστική, επείγουσα ιατρική ή νοσοκομειακή συνδρομή και/ή ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης.

Η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί εντός κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi) για τη μετάδοση των δεδομένων της. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του SafeBeep και της Υπηρεσίας είναι υπό όρους και εξαρτάται από τη σχετική κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθώς και την ποιότητα και τις προδιαγραφές του κάθε σχετικού δικτύου στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και την κατάσταση και ποιότητα του υλικού της εκάστοτε «έξυπνης» συσκευής (smartphone) στην οποία έχει εγκατασταθεί.


Γενικοί όροι της Υπηρεσίας


Χορήγηση άδειας

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, σας παραχωρείται με την παρούσα μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Υπηρεσίας για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μόνο και όπως επιτρέπεται από τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας. Η SafeBeep διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν στην Υπηρεσία.

Η SafeBeep μπορεί να τερματίσει αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Το περιεχόμενο που περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο του SafeBeep προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία των πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων.

Η υπηρεσία SafeBeep και το λογισμικό της παρέχονται μόνο στους τελικούς χρήστες.

Οι λογαριασμοί SafeBeep είναι μη μεταβιβάσιμοι.


1. Κανόνες Υπηρεσίας

Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες: (i) αντιγραφή, διανομή, ή κοινοποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό από οποιονδήποτε αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο "scraping"· (ii) αποστολή αυτοματοποιημένων δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της SafeBeep χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό "ρομπότ" (robots), "αράχνες" (spiders), "αναγνώστες εκτός σύνδεσης» (offline readers), κλπ.· (iii) μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτών επιστολών, ή άλλων ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων· (iv) προσπάθεια παράκαμψης των παραμέτρων πιστοποίησης στοιχείων του SafeBeep, παρέμβασης σε χαρακτηριστικά της εφαρμογής που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάσιμου μέσω της Υπηρεσίας, ή τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας· (v) διαγραφή των ειδοποιήσεων σχετικών με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, αναστροφή της λειτουργίας του λογισμικού ή των πρωτοκόλλων μας ή αποκρυπτογράφηση οποιωνδήποτε μεταδόσεων προς ή από τους διακομιστές που εκτελούν την Υπηρεσία· (vi) ενέργειες που επιβάλλουν, ή μπορεί να επιβάλουν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας· (vii) η φόρτωση μέσω της Υπηρεσίας μη έγκυρων δεδομένων, ή άλλης μορφής κακόβουλου λογισμικού όπως ιών (virus) κλπ, (viii) η χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς· (ix) η πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Υπηρεσία μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλων μέσων πλην εκείνων που προβλέπονται ή επιτρέπονται από την Υπηρεσία· και διαφορετικά η συμμετοχή σε δραστηριότητες που κρίνονται επιζήμιες για την Υπηρεσία μας.

Μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξουμε την υπηρεσία· να σταματήσουμε να παρέχουμε την Υπηρεσία ή χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, σε εσάς ή στους χρήστες γενικά· ή να δημιουργήσουμε όρια χρήσης της Υπηρεσίας. Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε μόνιμα ή προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία χωρίς ειδοποίηση και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, εάν κατά την απόλυτη κρίση μας παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ή για κανέναν λόγο. Με την καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SafeBeep

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.


Η SafeBeep δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και γι’ αυτό δίνει προτεραιότητα στην τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και γενικά στο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από το SafeBeep σχετικά με τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, και προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται μέσα από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα αυτής (συλλογικά, η «Υπηρεσία» μας), καθώς και τις επιλογές σας σχετικά με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών . Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την έννοια που τους δίδεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της εφαρμογής.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η "Innovative Applications Α.Ε.", μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, με αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ) 132 846 001 000, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Λ. Κηφισίας αρ. 342 & Πίνδου αρ. 58, στο Χαλάνδρι Αττικής, στην Ελλάδα. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 216 6001200, email: info@innovativeapplications.com, website: www.safebeep.com .
Η "Innovative Applications Α.Ε." έχει αναπτύξει το λογισμικό για κινητές συσκευές, "SafeBeep", το οποίο ανήκει και παρέχεται άμεσα σε εσάς από την εταιρεία.


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

α) Εγγραφή και Πληροφορίες Προφίλ

Όταν δημιουργείτε μία "οικογένεια" (έναν λογαριασμό), το SafeBeep θα συλλέγει κατά δήλωση σας (και χωρίς να μπορεί να τα επιβεβαιώσει) τα προσωπικά σας στοιχεία, και συγκεκριμένα το όνομα και το επίθετό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και το εικονίδιο του προφίλ σας, αν επιλέξετε να έχετε ένα εικονίδιο του προφίλ που να σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα μέλος της οικογένειάς σας στο λογαριασμό σας, συλλέγονται και για αυτό το μέλος τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Συνεπώς τα δεδομένα που μπορείτε να καταχωρείτε και διατηρεί η Εφαρμογή είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα και Επίθετο
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • E-mail
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Διεύθυνση οικίας
 • Εικονίδιο προφίλ

Από τα παραπάνω υποχρεωτικά είναι το Όνομα, ο Κωδικός πρόσβασης και το κινητό τηλέφωνο ή το email (υποχρεωτικά ένα από τα δύο).
Δεν είναι ανάγκη να καταχωρίσετε το πραγματικό όνομά σας αλλά ό,τι θέλετε ως όνομα, όμως, αυτό θα είναι το αναγνωριστικό του χρήστη μεταξύ των άλλων μελών όταν έχει δημιουργήσει ένα κύκλο (οικογένεια) μέσα στο SafeBeep.


Σκοποί επεξεργασίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μας, το Safebeep θα συλλέξει τα προαναφερθέντα δεδομένα σας έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή και την Υπηρεσία.

Ειδικότερα, το κινητό τηλέφωνο ή το email χρειάζεται για τους παρακάτω λόγους:

 • Για να κάνετε πρόσβασης (login) στην εφαρμογή
 • Σε περίπτωση που είστε δημιουργός της οικογένειας, πρέπει να πιστοποιηθεί ότι είστε Vodafone user και να χρεωθείτε ανάλογα για την υπηρεσία, οπότε χρειαζόμαστε υποχρεωτικό τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που είστε προσκεκλημένο μέλος μπορείτε να βάλετε είτε το κινητό τηλέφωνο είτε το e-mail καθαρά για λόγους πρόσβασης (login).
 • Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή συναγερμούς από την εφαρμογή (είτε SMS είτε e-mail κατά περίπτωση).


Διάρκεια αποθήκευσης

Το SafeBeep διατηρεί πληροφορίες εγγραφής και προφίλ για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και τις καταστρέφει με την καταγγελία της Σύμβασης και της άδειας που σας χορηγήθηκε. Ή / και μετά από οποιαδήποτε λύση της σύμβασης και της άδειας που σας χορηγήθηκε για όσο διάστημα καθορίζεται από το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου η SafeBeep να δύναται να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.


Συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ό,τι συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή της Υπηρεσίας πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ ή αν αρνείσθε πατείστε ΑΡΝΗΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Σε περίπτωση μη συναίνεσης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία

Μπορείτε να αλλάξετε τα ανωτέρω δεδομένα ανά πάσα στιγμή πατώντας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ.

Η χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.


β) Γεωγραφικός εντοπισμός

Το SafeBeep συλλέγει δεδομένα για την τοποθεσία σας μέσω GPS, WiFi, ή ασύρματου δικτύου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της τοποθεσίας σας για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αποδεχθείτε ότι το SafeBeep διαχειρίζεται το GPS σας κατά την εγκατάσταση (για iOS συσκευές) ή να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας (για συσκευές Android). Το SafeBeep συλλέγει την τοποθεσία του ορισθέντος ως "Σπίτι" σας για να παρέχει ειδοποιήσεις όταν τα μέλη της οικογένειας έρχονται και φεύγουν.

Εάν οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας απενεργοποιήσει την ένδειξη της κοινής χρήσης της τοποθεσίας στο κινητό του, ή την υπηρεσία GPS από τη smartphone συσκευή του, τότε το SafeBeep παύει να μοιράζεται τις πληροφορίες τοποθεσίας· ωστόσο, καθώς είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας, το SafeBeep θα συνεχίσει να παρέχει την Υπηρεσία (για παράδειγμα, σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος ή πτώσης, το SafeBeep θα παρέχει ειδοποιήσεις στον(ους) Προστάτη (ες) Μελών χωρίς όμως ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας του πιθανού συμβάντος για τις iOS συσκευές. Αντιθέτως, μόνο για τις συσκευές Android, το SafeBeep θα συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες τοποθεσίας του πιθανού συμβάντος χρησιμοποιώντας δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματα δίκτυα γύρω από την τοποθεσία του συμβάντος).


Διάρκεια αποθήκευσης

Το SafeBeep διατηρεί πληροφορίες για την τοποθεσία μόνο για όσο διάστημα είναι λογικό να παρέχει την υπηρεσία, όχι όμως περισσότερο από 30 ημέρες, και, στη συνέχεια καταστρέφει τα δεδομένα τοποθεσίας.


Συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ό,τι συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή της Υπηρεσίας πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ ή αν αρνείσθε πατείστε ΑΡΝΗΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Σε περίπτωση μη συναίνεσης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.


γ) Συνομιλία μηνυμάτων και Περιεχόμενο Χρήστη

Το SafeBeep συλλέγει πληροφορίες όταν επικοινωνείτε με ένα άλλο μέλος της Οικογένειάς σας, μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας μόνο για όσο διάστημα είναι λογικό να παρέχει την υπηρεσία όχι όμως περισσότερο από 30 ημέρες, και, στη συνέχεια, καταστρέφει τα δεδομένα συνομιλίας

Μπορείτε να ελέγχετε την παραλαβή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ειδοποιήσεων από τις "Ρυθμίσεις", στην εφαρμογή για κινητά. Το SafeBeep μπορεί επίσης να σας στείλει Υπηρεσία σχετική με e-mail (π.χ. επαλήθευση λογαριασμού, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, αλλαγή ή ενημερώσεις για τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, ειδοποιήσεις σχετικά με την τεχνική και την ασφάλεια). Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από την αποστολή σχετικών με θέματα της Υπηρεσίας e-mail και ειδοποιήσεων.


δ) Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω της χρήσης της τεχνολογίας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του SafeBeep ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά, η εφαρμογή και οι εμπορικοί συνεργάτες της επιχείρησης μπορεί να συλλέγουν μετά από ρητή έγγραφη συναίνεσή σας ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μέσω της χρήσης τεχνολογίας, όπως τα cookies, τα web beacons, αρχεία καταγραφής, ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης / καταγραφής. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των τεχνολογιών ανίχνευσης περιλαμβάνουν, όχι περιοριστικά, τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες περιήγησης, σελίδες σχετικών αναφορών εξόδου και διευθύνσεις URL, δεδομένα ροής πληροφοριών και πώς αλληλεπιδρούν με συνδέσμους στην ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά, ή Υπηρεσία, τα ονόματα δικτυακών τόπων, σελίδων, του αριθμού των προβολών σελίδων, δεδομένων cookie που επιτρέπουν να προσδιοριστεί το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τον τρόπο περιήγησης στην ιστοσελίδα του SafeBeep, τον τύπο της κινητής σας συσκευής, την ταυτότητα κινητού ή άλλα μόνιμα αναγνωριστικά, και τα δεδομένα θέσης που συλλέγονται από την κινητή σας συσκευή. Μερικά ή όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που περιγράφονται παραπάνω.


Σκοποί επεξεργασίας

Το SafeBeep χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να:

 • Αποθηκεύσει τις πληροφορίες, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις εισαγάγετε ξανά κατά την περιήγησή σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή για κινητά,
 • Παρέχει προσαρμοσμένο, εξατομικευμένο περιεχόμενο και πληροφορίες,
 • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας και τις σχετικές εκστρατείες μάρκετινγκ μετά από προηγούμενη γραπτή συναίνεσή σας η οποία θα έχει δεόντως συλλεχθεί,
 • Παρακολουθεί συνολικές μετρήσεις όπως το συνολικό αριθμό των επισκεπτών, χρηστών, την κυκλοφορία, και τις δημογραφικές τάσεις,
 • Διαγιγνώσκει ή επιλύει προβλήματα τεχνολογίας που αναφέρονται από τους χρήστες του SafeBeep ή τους μηχανικούς που σχετίζονται με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP ή αναγνωριστικά χρηστών, και
 • Να ειδοποιεί αυτόματα τους χρήστες για κάθε ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής για κινητά.


Διάρκεια αποθήκευσης

Το SafeBeep διατηρεί τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για όσο διάστημα κάνετε χρήση της Υπηρεσίας και τις καταστρέφει με την καταγγελία της Σύμβασης και της άδειας που σας χορηγήθηκε. Ή / και μετά από οποιαδήποτε λύση της σύμβασης και της άδειας που σας χορηγήθηκε για όσο διάστημα καθορίζεται από το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου η SafeBeep να δύναται να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.


Κοινή χρήση των πληροφοριών σας

Προσωπικές Πληροφορίες

Η SafeBeep δεν θα διαθέτει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δεν θα ενοικιάζει ή πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Θα μοιράζεται τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της τοποθεσίας σας, με άλλους χρήστες που ανήκουν στην SafeBeep οικογένειά σας.
 • Θα μοιράζεται τις πληροφορίες του δημιουργού ή προστάτη της οικογένειας με τη Vodafone Hellas καθώς υποχρεωτικά αυτός πρέπει να είναι συνδρομητής της.
 • Θα μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τις εταιρείες που αποθηκεύουν τα δεδομένα της Εφαρμογής και θεωρούνται εκτελούντες της επεξεργασία τους και με τους οποίους έχει υπογράψει σχετική σύμβαση επεξεργασίας των δεδομένων της εφαρμογής και επί του παρόντος είναι η εταιρεία “eXtend Φ. Χουντάλας- Β. Παπουτσόγλου Ο.Ε.” και η “Euro VPS, Amsterdam NL”.
 • Μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους συνεργάτες, πωλητές και συμβούλους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του SafeBeep, όπως οι λογιστικές, διοικητικές, τεχνικές, εμπορικές ή υπηρεσίες ανάλυσης. Οι εν λόγω συνεργάτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας όπως απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας, υπό λογικούς όρους εμπιστευτικότητας.
 • Μπορεί ανά πάσα στιγμή, αφού προηγουμένως σας ενημερώσει σχετικώς, να αγοράσει ή να πουλήσει / εκχωρήσει την εταιρεία, ή οποιοδήποτε συνδυασμό των προϊόντων, των υπηρεσιών, των περιουσιακών στοιχείων ή / και των επιχειρήσεών της. Οι προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήστη που σχετίζονται με την υπηρεσία πιθανότατα θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα μεταφέρονται σε αυτούς τους τύπους συναλλαγών. Η SafeBeep μπορεί επίσης να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες κατά τη διάρκεια εταιρικών εκποιήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, πτωχεύσεων, διαλύσεων ή παρόμοιων πράξεων ή διαδικασιών.
 • Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παραπάνω, η SafeBeep δεν θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών αρχών, άλλων κρατικών αρχών ή διαδίκων σε αστικές υποθέσεις· εξαιρουμένων των υπεργολάβων της Υπηρεσίας), εκτός εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή κλήτευση ή εάν κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κριθεί απαραίτητο (α) να συμμορφωθεί με το νόμο, τις νομικές διαδικασίες, ή να διερευνήσει, εμποδίσει ή αναλάβει δράση σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες· (β) να επιβάλει τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών, να λαμβάνει προφυλάξεις κατά της ευθύνης, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή καταγγελιών, ή να προστατέψει την ασφάλεια ή ακεραιότητα της ιστοσελίδας του SafeBeep· και / ή (γ) να ασκήσει ή προστατέψει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική ασφάλεια του SafeBeep, των Χρηστών του ή άλλων.


Ασφάλεια

Η SafeBeep νοιάζεται για την ασφάλεια των πληροφοριών σας και χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές φυσικές, διοικητικές και τεχνολογικές διασφαλίσεις προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών που συλλέγονται και ανταλλάσσονται με τους παρόχους υπηρεσιών του. Η SafeBeep έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα του, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του λογισμικού τείχους προστασίας και διατηρώντας τους διακομιστές ενημερωμένους με κώδικες ασφαλείας. Τούτου λεχθέντος, η SafeBeep δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σε περιπτώσεις που οφείλεται σε παράγοντες πέρα από τον έλεγχό της. Αν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το SafeBeep το συντομότερο δυνατόν. Η SafeBeep δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.


Δικαιώματα Υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Δικαίωμα ενημέρωσης
Το SafeBeep καλείται να σας ενημερώνει για την επεξεργασία των δεδομένων σας, και ιδίως ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγονται, για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας που συλλέγονται και αποθηκεύονται από το SafeBeep και να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το SafeBeep να διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και να συμπληρώσει τυχόν ελλιπή δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής
Η SafeBeep θα διατηρήσει τα στοιχεία σας στους διακομιστές της που βρίσκονται στην Ολλανδία, για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όπως απαιτείται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη SafeBeep να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που:
τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία,
αντιτεθείτε στην επεξεργασία,
τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,
τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προς συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η SafeBeep.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας, παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή που βρίσκεται στο κεντρικό μενού της εφαρμογής. Το αίτημα σας για διαγραφή θα διεκπεραιωθεί εντός 30 ημερών. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας με μόνη την απεγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά από τη συσκευή σας.

Δικαίωμα περιορισμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη SafeBeep τον περιορισμό της επεξεργασίας εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσετε από το SafeBeep να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, η SafeBeep δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Λάβετε υπόψη ότι επειδή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι υποχρεωτικά για την παροχή της Υπηρεσίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Δικαίωμα σε μη αυτοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υπόκειστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.


Τροποποίηση στοιχείων του Λογαριασμού σας και Ρυθμίσεων

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, να ενημερώσετε ή τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αναθεώρηση ή τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο: info@innovativeapplications.com

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή (κάνοντας κλικ στην επιλογή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ τη σχετική φόρμα ανάκλησης). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι υποχρεωτικά για την παροχή της Υπηρεσίας, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@innovativeapplications.com. Θα απαντήσουμε στα ερωτήματά σας μέσα σε 30 ημέρες το μέγιστο.

Για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) με φυσικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όνομα ΥΠΔ, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Εάν πιστεύετε ότι το απόρρητό σας επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Website: www.dpa.gr /

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα

Τηλ. κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Email: contact@dpa.gr


Σύνδεσμοι σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες

Η SafeBeep δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που συνδέονται με την Υπηρεσία, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιέχονται σε αυτές. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο της Υπηρεσίας για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, η Πολιτική Απορρήτου της SafeBeep δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων. Η περιήγηση και η αλληλεπίδρασή σας με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους κανόνες και τις πολιτικές του εν λόγω τρίτου. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους κανόνες και τις πολιτικές πριν προχωρήσετε.

Οποιαδήποτε χρήση της λειτουργικότητας των χαρτών στην παρούσα Ιστοσελίδα και Υπηρεσία θα διέπεται από τους όρους της Google Maps / Earth Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών (όροι και προϋποθέσεις) για την εφαρμογή των Google Maps. Η SafeBeep δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του Google Maps ή για τυχόν αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών οδήγησης, που μπορεί το Google Maps να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας.


Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της SafeBeep.

Η SafeBeep μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αφού προηγουμένως σας ενημερώσει σχετικώς να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά διαστήματα, επομένως θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν η πολιτική έχει αλλάξει, η SafeBeep θα ενημερώσει την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της εν λόγω σελίδας. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η SafeBeep θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ειδοποιηθείτε είτε με τη δημοσίευση μια ειδοποίησης σχετικά με αυτές τις αλλαγές σε εμφανές σημείο πριν από την υλοποίηση της αλλαγής ή με την απευθείας αποστολή σε εσάς εκ των προτέρων μιας άμεσης ειδοποίησης.


Σε περίπτωση ερωτήσεων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την Υπηρεσία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το info@innovativeapplications.com

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας είναι επίσης διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://www.safebeep.com/el/terms-and-conditions.
Με την αποδοχή των Όρων της Υπηρεσίας και τη χρήση της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την πολιτική απορρήτου μας.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ Ή ΣΩΣΤΟ· ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ· ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ Ή ΤΟΠΟ, ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ· ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ· Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 100% ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ/’Η ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Η SafeBeep ΔΕΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ SafeBeep ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ Η SafeBeep ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SafeBeep, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, (ΔΕΝ) ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΣΦΑΛΜΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ την SafeBeep Ή, ΕΑΝ Η SafeBeep ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ, ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SafeBeep, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, (ΔΕΝ) ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.


Γενικοί Όροι της Συμφωνίας


Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και Τροποποιήσεις

Η SafeBeep μπορεί αφού προηγουμένως σας ενημερώσει να αλλάξει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με ανάρτηση της τροποποιημένης Συμφωνίας στην ιστοσελίδα της οπότε θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν αλλάζουμε τη Συμφωνία κατ’ ουσιώδη τρόπο, θα ενημερώνεται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από την ανάρτηση μιας τροποποιημένης Συμφωνίας θα συνιστά αποδοχή της νέας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποιημένη Συμφωνία, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία.


Πλήρης Συμφωνία και Αυτοτέλεια

Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες που μπορεί να συνάψετε με τη SafeBeep σε σχέση με την Υπηρεσία, θα αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη SafeBeep σχετικά με την Υπηρεσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, η οποία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.


Μη Εκχώρηση

Η παρούσα συμφωνία, και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτής, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος θα είναι άκυρη.


Καμία Παραίτηση

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, θα θεωρείται μια περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και η αποτυχία της SafeBeep να προβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους του Κράτους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες εναντίον της SafeBeep θα εγείρονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη www.safebeep.com

Για οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με info@innovativeapplications.com

Η παρούσα Συμφωνία τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 29 Οκτωβρίου 2018.